De volgende promotie van de Orde vindt plaats op zondag 2 juni 2024.

Prochaine promotion de l’Ordre le dimanche 2 juin 2024

(Texte en FR ci-dessous)

Over anderhalve maand zal de Orde van Gids-en Scoutsverdienste een vijftiental gidsen en scouts eren die een opmerkelijke carrière achter de rug hebben en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van een betere wereld via de waarden en de methode van gidsen en scouts.

Dit is voor hen een gelegenheid om samen met hun dierbaren deze erkenning van alle gidsen- en scoutsbewegingen in België in ontvangst te nemen.

Er zal een ceremonie worden gehouden om de ervaringen van deze mensen te delen en hen hun onderscheiding te overhandigen. Na afloop is er een receptie en een banket om deze welverdiende onderscheiding te vieren.

Degenen die geëerd worden zullen binnenkort hun uitnodiging ontvangen en kunnen iedereen uitnodigen die ze bij hun promotie willen betrekken, maar de ceremonies zijn ook een gelegenheid voor degenen die de Orde al hebben ontvangen om eer te komen bewijzen aan de nieuwe leden en om hen de dankbaarheid te tonen van alle generaties gedecoreerden.

De plechtigheden staan ook open voor iedereen die de Orde wil steunen.

Inschrijven is verplicht en de link vind je hier.

We zijn verheugd om de grote familie van mensen die geëerd worden door de Orde van Verdienste van de Gidsen en Scouts opnieuw samen te zien!

____________________________________________________________________

Prochaine promotion de l’Ordre le dimanche 2 juin 2024

Dans un mois et demi, l’Ordre guide et scout du Mérite mettra à l’honneur une quinzaine de guides et scouts qui ont eu une carrière remarquable, contribuant de manière notable à construire un monde meilleur grâce aux valeurs et à la méthode du guidisme et du scoutisme.

Ce sera l’occasion pour eux et elles de se réunir avec leur proches afin de recevoir cette reconnaissance de l’ensemble des mouvements guides et scouts de Belgique.

Une cérémonie permettra de partager les parcours de ces personnes et de leur remettre leur décoration. Ensuite, un vin d’honneur et enfin un banquet réuniront les promu·es et leurs proches pour célébrer dans la joie cette distinction bien méritée.

Les personnes mises à l’honneur recevront d’ici peu leur invitation et pourront inviter les personnes qu’elles souhaitent associer à leur promotion, mais les cérémonies sont également l’occasion pour les personnes déjà titulaires de l’Ordre de venir rendre hommage aux nouveaux et nouvelles, et de leur témoigner ainsi de la reconnaissance de l’ensemble des générations de décoré·es.

Les cérémonies sont également ouvertes à ceux et celles qui veulent soutenir l’Ordre.

L’inscription est obligatoire, le lien se trouve ici.

Nous nous réjouissons de voir réunie une nouvelle fois la grande famille des personnes mises à l’honneur par l’Ordre guide et scout du Mérite !

15 nouveaux membres de l’Ordre / 15 nieuwe leden van de Orde

Afgelopen zaterdag 14 januari bracht de Georges de Hasque Promotie rond de Grote Raad en leden van de Orde 15 pas gepromoveerden en hun families en vrienden samen.

Een ceremonie in de Koningin Elisabethwijk in Evere, in het Defensiegebouw, maakte het mogelijk om mensen van alle leeftijden en alle origines als gids en scout te belonen voor een lange carrière en buitengewone inzet.

130 mensen kwamen deze persoonlijkheden feliciteren, wier gemeenschappelijke doel het leven is en waarden tot leven brengt, om een ​​betere wereld te creëren.

De uitreiking van de eretekens vond plaats in twee delen, waarna een receptie en een gezellige maaltijd de afstudeerders en de dierbaren die hen vergezelden samenbrachten.

Wij willen La Défense en in het bijzonder Luitenant-Kolonel van de generale staf Chris Maseure, Militair Commandant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bedanken voor hun steun en het vertrouwen waarmee zij ons eren door ons toe te staan ​​de ceremonie en de maaltijden in zijn lokaal te organiseren.

——————————————————————————————————————–

Ce samedi 14 janvier, la Promotion Georges de Hasque, a réuni autour du Grand Conseil et des membres de l’Ordre 15 nouveaux promus et nouvelles promues, et leurs familles et amis.

Une cérémonie au Quartier Reine Elisabeth à Evere, dans les locaux de la Défense, a permis de décerner à des personnes de tous âges et toutes provenances une reconnaissance guide et scoute pour une longue carrière et un engagement hors du commun.

130 personnes avaient fait le déplacement pour féliciter ces personnalités dont le point commun est de vivre et de faire vivre des valeurs, de créer un monde meilleur.

La remise des décorations s’est faite en deux parties, puis un vin d’honneur et un repas convivial ont réuni les promus et promues, et les proches qui les accompagnaient.

Nous tenons à remercier La Défense et particulièrement le Lieutenant-Colonel breveté d’État-Major Chris Maseure, Commandant militaire de la Région Bruxelles-Capitale, pour leur soutien et la confiance dont ils nous honorent en nous permettant d’organiser la cérémonie et le repas dans ses locaux.