Happy Founders’ Day !

(NL tekst onderaan)

Ce 22 février est l’anniversaire de Baden-Powell , fondateur du scoutisme et du guidisme, et aussi de son épouse, Olave St Clair Soames, qui a porté et soutenu le guidisme avec toute son énergie jusqu’à sa mort.

Aujourd’hui, les mouvements scouts et guides s’approchent des 100 millions de membres et largement plus d’un demi-milliard de jeunes ont été scouts et/ou guides depuis 1907.

Partout, les guides et les scouts s’engagent dans leur communauté et au-delà, pour la paix, la fraternité, la démocratie, la dignité et le respect des droits humains, valeurs fondamentales dont le monde a bien besoin.

L’Ordre guide et scout du Mérite tient à féliciter ces jeunes et ces adultes qui œuvrent, avec espoir, courage, détermination, intelligence et persévérance pour un monde de demain meilleur que celui d’aujourd’hui !

—————————————–

22 februari is de geboortedag van Baden Powell, de grondlegger van scouting en gidsen, en ook van zijn vrouw, Olave St Clair Soames, die tot haar dood met al haar energie gidsen heeft gedragen en gesteund.

Vandaag de dag naderen de scouts- en gidsenbewegingen de 100 miljoen leden en meer dan een half miljard jonge mensen zijn sinds 1907 scouts en/of gidsen geweest.

Overal zetten gidsen en scouts zich in hun gemeenschap en daarbuiten in voor vrede, broederschap, democratie, waardigheid en respect voor mensenrechten, fundamentele waarden die de wereld zo hard nodig heeft.

De Orde van Gids- en Scoutsverdienste feliciteert deze jongeren en volwassenen die zich met hoop, moed, vastberadenheid, intelligentie en doorzettingsvermogen inzetten voor een wereld van morgen die beter is dan die van vandaag!

Thinking Day !

(Texte FR en-dessous)

Op deze Thinking Day, verjaardag van beide oprichters van de scout- en gidsbewegingen, wenst de Orde van Gids en Scoutsverdienste alle leden van de bewegingen een uitgelezen feest toe!

Onze gedachten en onze bewondering gaan uit naar de leden van de Orde, maar ook naar de tientallen miljoenen jonge mensen en volwassenen die over de hele wereld hebben gewerkt en nog werken voor een meer rechtvaardige, meer broederlijke, meer verenigde wereld, waar vrede, welwillendheid en vertrouwen de kern van relaties en prestaties vormen.

Gelukkige verjaardag, scouts en gidsen!

—————————–

En ce jour du Thinking Day, anniversaire des fondateur et fondatrice des mouvements scout et guide, l’Ordre guide et scout du Mérite souhaite à tous les membres des mouvements une excellente fête !

Nos pensées et notre admiration vont aux membres de l’Ordre mais également aux dizaines de millions de jeunes et adultes qui ont œuvré et oeuvrent dans le monde entier pour un monde plus juste, plus fraternel, plus solidaire, où la paix, la bienveillance, la confiance sont au cœur des relations et des réalisations.

Bonne fête, les scouts et les guides !